tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3236   קב': 01חיזוי מבנה ותפקיד בחלבונים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-טל נירשיעורבריטניה005ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-3236   קב': 02חיזוי מבנה ותפקיד בחלבונים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נגר נתןתרגילשרמן009ד10:00-11:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00