חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3236-01
שם הקורס חיזוי מבנה ותפקיד בחלבונים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' ניר בן-טלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bental@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 631
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לנוכח הקלות היחסית של ריצוף, הפער בין כמות רצפי החלבונים לבין הכמות של חלבונים בעלי מבנה ו/או פונקציה ידועים הולך וגדל. הקורס יציג שיטות חישוביות לחיזוי מבנה ופונקציה בחלבונים. הנושאים העיקרים מפורטים באנגלית להלן.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00