חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3236-02
שם הקורס חיזוי מבנה ותפקיד בחלבונים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-11:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 009
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לנוכח הקלות היחסית של ריצוף, הפער בין כמות רצפי החלבונים לבין הכמות של חלבונים בעלי מבנה ו/או פונקציה ידועים הולך וגדל. הקורס יציג שיטות חישוביות לחיזוי מבנה ופונקציה בחלבונים. הנושאים העיקרים מפורטים באנגלית להלן.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00