tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ד (2023/2024)
מספר קורסשם קורס
1110-4549   קב': 01בין האישי לפוליטי: התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שבאר-שפירא פאולה דניאלהשיעורעבודה סוציאל128ב18:00-20:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00