חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4549-01
שם הקורס בין האישי לפוליטי: התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielashab@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי
בניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בין האישי לפוליטי: התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים
הבנת תופעת האלימות כלפי נשים היא סוגיה שנויה במחלוקת. בין התפיסה של האלימות כהתרחשות בין-זוגית הדדית לבין התפיסה של האלימות כהתרחשות המהווה חלק מדיכוי על רקע מגדרי, קיים שסע פרדיגמתי עמוק. בקורס נבין את משמעות ההבדל כפי שבאה לביטוי ברמת ההתערבות והדגשים המותאמים להתערבות מכל נקודת מבט, תוך התמקדות בבעית האלימות כלפי נשים במשפחה כתופעה המתקיימת בזירה הפרטית, אך מתאפשרת בזירה הציבורית, כבעיה אישית הנובעת מסיבות פוליטיות. בקורס נלמד דרכי התערבות המותאמות לתת מענה הן לחוויה והמצוקה האישית של האישה והגבר במעגל האלימות והן לאופן שבו נשזרים ומקודמים תהליכי שינוי פוליטיים בטיפול הפרטני.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00