tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ד (2023/2024)
מספר קורסשם קורס
1110-4515   קב': 01התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרגו גופר עמירםשיעורעבודה סוציאל128ב16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00