חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4515-01
שם הקורס התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה מר עמירם פרגו גופרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: prago@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 19:00 - 18:00
בניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 150

בתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בהבנה התיאורטית והפרקטית העומדת בבסיס ההבנה של התהליכים הקבוצתיים וההנחיה בקבוצה הקטנה. יוצגו שלושה זרמים תיאורטיים מרכזיים בעבודה עם קבוצות ורבליות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00