tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0659-5415   קב': 01חשיבה ביולוגית (השלמות+ תואר)
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לם אהודשיעורגילמן278ב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00