חזרה

סילבוס

מספר קורס 0659-5415-01
שם הקורס חשיבה ביולוגית (השלמות+ תואר)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
מרצה ד"ר אהוד לםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ehudlamm@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 278
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מה זה לחשוב כמו ביולוג? הקורס יציג תמונה פנורמית על דרכי חשיבה על שאלות ביולוגיות. השבועות הראשונים יוקדשו להצגה של מושגי ייסוד בביולוגיה של התא, גנטיקה, ותורת האבולוציה. לאחר מכן נדגים את החשיבה הביולוגית על ידי הסתכלות במקרי בוחן. נראה כיצד שאלות ביולוגיות נבחנות כשאלות אמפיריות/ניסויות (מכניסטיות), שאלות תיאורטיות/מודליסטיות או חישוביות, שאלות אבולוציוניות/השוואתיות ואוכולוסיתיות, ושאלות התפתחותיות.

פרט לשיעורים התלמידים ידרשו לקרוא שני ספרי מדע פופלריים הרלוונטיים לנושאים שילמדו בקורס.

הקורס אינו מהווה מבוא למדעי החיים או סקירה שלהםהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00