tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3804   קב': 01גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים - מעבדה למתקדמים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבני עדישיעור ומעבדהשרמן114א14:00-18:00 א'
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שדה ניר
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00