חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3804-01
שם הקורס גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים - מעבדה למתקדמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' עדי אבניצרו קשר
מרצה פרופ' ניר אוהדצרו קשר
מרצה ד"ר ניר שדהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lpavni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: niro@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 406
צור קשר דוא"ל: nirsa@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מכון הדגנים , חדר: 1
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 14:00-18:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 114
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מרצים
פרופ' עדי אבני, פרופ' ניר אוהד, דר' ניר שדה
הקורס יכלול הרצאות ומעבדות מעשיות.

המעבדה מהווה את הבסיס למעבדות המולקולריות המתקדמות ובינהם: מיקרוביולוגיה, גנטיקה, אימונולוגיה, ביולוגיה של התא. אין בחינה סופית.

המעבדה כוללת לימוד שיטות עבודה מולקולריות בסיסיות.
במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו לתהליכים שונים מבנית גן מדווח ביטוי חולף בצמחים, אנליזה של פרומטורים, יצירת צמחים מהונדסים ועריכה גנטית של גן מטרה בעזרת crispr

נושאי המעבדות

1. יצרית גנים לביטוי בצמחים, ביטוי יציב וביטוי חולף בצמחים
2. החדרת גנים ( טרנספורמציה) לצמחים, גנים מדווחים וסמנים סלקטיבים.
3. עריכה גנומית בשיטת CRISPR
4. גנטיקה מולקולארית של צמחים טרנסגנים
5. שימוש במוטנטים ? ככלי להבנת תהליכי התפתחות בארבידופסיס כצמח מודל
6. בקרת ביטוי גנים באמצעות אפיון פרומוטורים מאוחים לגנים מדווחים

הרכב הציון:

20% בחנים והערכת מדריך 80% דוח מעבדההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00