tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3798   קב': 01איתותים מולקולרים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פנקס קרמרסקי רוניתשיעורשרמן002ב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00