חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3798-01
שם הקורס איתותים מולקולרים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' רונית פנקס קרמרסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lironit@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן חיים , חדר: 717
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שרמן חיים
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

איתותים מולקולריים
כיצד התא חש את הסביבה
קולטנים וליגנדים המתווכים העברת אותות בתא
מבנה של קולטנים וליגנדים
קולטנים עם פעילות אנזימטית
גילויי פקטורים נוירוטרופיים מבנה ותפקיד
גילויי קולטנים עם פעילות תירוזין קינאז - מבנה ותפקיד
מסלולי העברת סיגנלים עיקריים PLC, PI3K, MapK
תירוזין קינאזות שאינם רצפטורים
קולטנים מצומדי חלבון G
חלבוני G קטנים (Ras Rho)
מעורבות בארגון השלד התוך תאי
התהליך האוטופאגי- חשיבות, בקרה ומנגנון הפעולה.
מוות אפופטוטי- הפעלה ומנגנוני הפעולה כולל משפחת חלבוני Bcl-2

הציון יקבע על ידי כתיבת סמינריון בנושא והרצאה בפני כל הכיתה (נושא העבודה יעשה בתאום עם המרצה)הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00