tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3682   קב': 01גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גופנא אורישיעורשרמן105ב10:00-12:00 א'
פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורישיעורשרמן105ה12:00-14:00 א'
פרופ' הרשקוביץ ענת
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00