חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3682-01
שם הקורס גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' אורי גופנאצרו קשר
מרצה פרופ' ענת הרשקוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: urigo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 121
צור קשר דוא"ל: anathe@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 107
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 105
סמסטר א' תשפ"ג
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות ידע בנושאים מתקדמים בגנטיקה ובגנומיקה של חיידקים. בקורס יידונו דרכים שונות של בקרה גנטית בחיידקים (מקומית וכללית) וכיצד בקרות שונות מסייעות בהתמודדות של מיקרואורגניזמים עם תנאים סביבתיים שונים. כן ילמדו שיטות לחקר יחסי תפקוד ומבנה של גנים, והגנטיקה של אלמנטים גנטיים ניידים (ובהם בקטריופאג'ים, טרנספוזונים, אינטגרונים, פלסמידים, אנדונוקלאזות מתבייתות), וגישות מערכתיות לחקר חיידקים, ובכלל זה גנומיקה, טרנסקריפטומיקה ופרוטאומיקה.
הציון הסופי מורכב משני בחנים שיערכו: הראשון באמצע הסמסטר והשני בשיעור האחרון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00