tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3562   קב': 01גישות מולקולריות בגנטיקה וביוטכנולוגיה של צמחים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ילובסקי שאולשיעורבריטניה006ג08:00-10:00 א'
פרופ' מירוז איתי
פרופ' שני אילון
פרופ' ילובסקי שאולשיעורבריטניה006ה10:00-12:00 א'
פרופ' מירוז איתי
פרופ' שני אילון
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00