חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3562-01
שם הקורס גישות מולקולריות בגנטיקה וביוטכנולוגיה של צמחים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' שאול ילובסקיצרו קשר
מרצה פרופ' איתי מירוזצרו קשר
מרצה פרופ' אילון שניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shauly@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 609
צור קשר דוא"ל: itaymay@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 60
צור קשר דוא"ל: eilonsh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 511
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 08:00-10:00
בניין בריטניה חיים
חדר 006
סמסטר א' תשפ"ג
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין בריטניה חיים
חדר 006
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שם הקורס
גישות בגנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים

מרצה
פרופ' שאול ילובסקי, פרופ' איתי מרוז ופרופ' אילון שני

סמסטר א'.
יום ג' 8-10, יום ה' 10-12

דרישות הקורס

מבוא לביולוגיה מולקולרית של צמחים

הרכב הציון הסופי
5 משימות קריאה וכתיבה + תרגול (20% כל משימה). אין מבחן.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00