tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3527   קב': 01פרויקט התמחות יישומי במדעי החיים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבני עדיפרוייקט א'
פרוייקט ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00