חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3527-01
שם הקורס פרויקט התמחות יישומי במדעי החיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' עדי אבניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lpavni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הסטודנטים למדעי החיים מאופיינים בחוסר ידע גדול לגבי האפשרויות הקיימות בשוק העבודה. מטרת הקורס הוא לחשוף את הסטודנטים לאפשרויות הקיימות, לתת להם כלים להשתלב בשוק העבודה ולהכיר מבפנים את אחד ממקומות העבודה הרלבנטיים ע"י ביצוע פרויקט מעשי. יהיה שילוב בין תכנים אקדמיים שינתנו במסגרת הקורס "אופקים מעשיים חדשניים ? קריירה במדעי החיים" לתכנים שהסטודנטים יחשפו להם בעבודה המעשית. שילוב שני החלקים יאפשר לסטודנטים להכיר מה הם התכנים הרלוונטים לקריירה בתחום מדעי החיים (כגון בביוטכנולוגיה) וכיצד מיישמים אותם בשוק העבודה.
מספר שעות ומספר נקודות קרדיט: שתי סדנאות פיתוח קריירה בתחילת השנה (2-3 שעות), סמינר שבועי בהיקף שעה אחת לאורך סמסטר אחד, התמחות מעשית בהיקף 100 שעות לאורך שני הסמסטרים, מפגשי פרזנטציה מרוכזים בסוף סמסטר ב' (5-6 שעות). הקורס יעניק 4 נקודות.
קהל יעד (שנה , מסלול...): שנה ג' ממסלולים חד-חוגיים, למעט המסלול המחקרי למצטיינים.
סמסטר: א' + ב' (שנתי)
דרישות קדם: אין
סילבוס: מקומות ההתמחות יקבעו תכנית אשר תכלול הכשרה נאותה הכוללת בעיקרה עבודה מעשית (להבדיל מצפייה בלבד). מרכז הקורס יאשר את מקומות ההתמחות הפוטנציאליים על-פי תכנית ההתמחות המוצעת, והחל מהשנה השנייה ? גם על-פי ההתרשמות מעבודת הסטודנטים בשנים הקודמות (פרזנטציה ודו"ח). הסטודנטים ישתתפו בקורס בו ינתנו הרצאות בנושאים הקשורים למקומות עבודה בנושאי מדעי החיים (כגון ביוטכנולוגיה). ההרצאות תינתנה על ידי נציגים משוק העבודה וכן ע"י חברי סגל מהפקולטה המעורבים גם בפיתוחים יישומיים מעבר למחקר האקדמי. הנושאים יכללו פיתוח תרופות, ביוסנסורים, השבחה גנטית וכדומה. בחלק המעשי הסטודנטים יבצעו התנסות מעשית (עבודת מעבדה) במקומות העבודה השונים.
הגבלת מספר נרשמים: 25
מטלות והרכב ציון: 20% על ידי החונך במקום ההתמחות, 20% פרזנטציה בפני הסטודנטים בקורס, החונך ומרכז הקורס, 60% עבודה בהיקף של 5 עמודים. הערכת הפרזנטציה והעבודה תעשה ע"י מרכז הקורס. בנוסף קיימת חובת נוכחות בסמינר "אופקים מעשיים חדשניים ? קריירה במדעי החיים" בו ילמדו תכנים הקשורים לנושאים בתעשייה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00