tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3505   קב': 01מיפוי המוח ודימות מוחי
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אסף יניבשיעורשרמן002א09:00-12:00 א'
פרופ' שינברג תום
ד"ר ברזני דניאל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00