חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3505-01
שם הקורס מיפוי המוח ודימות מוחי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' יניב אסףצרו קשר
מרצה פרופ' תום שינברגצרו קשר
מרצה ד"ר דניאל ברזניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: assafyan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 421
צור קשר דוא"ל: schonberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 420
צור קשר דוא"ל: barazan1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: MRI
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 09:00-12:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מכיל 3 חלקים: הכרת תחום מיפוי המוח ושיטת הדימות העיקרית שלו: MRI. הכרת תחום המיפוי התפקודי -
fMRI והמיפוי האנטומי בשיטות VBM ו DTI.
מטרות הקורס:
1. הקניית מושגים בסיסים בתהודה מגנטית
2. הקניית מושגים בסיסים במיפוי המוח
3. תיאור התהליכים הפיסיולוגיים/פתולוגיים/ביוכימיים ש MRI יכול להדגים
4. הבנת השאלות בנושא מיפוי המוח ש MRI יכול לענות עליהןהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00