tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3360   קב': 01הנדסה גנטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קולוט מיכאלשיעורבריטניה006א09:00-11:00 א'
שיעורשרמן003ג14:00-15:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00