חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3360-01
שם הקורס הנדסה גנטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר מיכאל קולוטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: kolott@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 611
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 09:00-11:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 006
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 14:00-15:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד על טכנולוגיות של הנדסה גנטית: השיטות המולקולריות והיישומים של דנ"א רקומביננטי ברפואה, חקלאות, ביולוגיה, מדע פורנזי ותחומים טכנולוגיים אחרים. האפשרויות,
המגבלות והבעיות האתיות הפוטנציאליות הנובעות ממניפולציות של הגנום, כתוצאה משימוש בהנדסה גנטית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00