tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3034   קב': 01וירוסים ומגפות בעידן המודרני
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בכרך ערןשיעורשרמן105א11:00-12:00 א'
פרופ' סקלן אלה
פרופ' קובילר אורן
פרופ' בכרך ערןשיעורבריטניה005ב14:00-16:00 א'
פרופ' סקלן אלה
פרופ' קובילר אורן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00