חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3034-01
שם הקורס וירוסים ומגפות בעידן המודרני
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' ערן בכרךצרו קשר
מרצה פרופ' אלה סקלןצרו קשר
מרצה פרופ' אורן קובילרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eranba@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 404
צור קשר דוא"ל: sklan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: הפקולטה לרפואה , חדר: 807
צור קשר דוא"ל: okobiler@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: הפקולטה לרפואה , חדר: 837
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 11:00-12:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 105
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס וירוסים ומגפות בעידן המודרני יסקור סוגים שונים של וירוסים שגורמים למחלה בבני באדם ובחיות. הקורס יסקור באופן כללי כיצד וירוסים גורמים למחלה (פאתוגנזה), יתאר עקרונות ודוגמאות של אבולוציה של וירוסים, ויסקור כיצד וירוסים חדשים וישנים יוצרים מגיפות באוכלוסייה האנושית. קבוצות טקסונומיות שונות של וירוסים יילמדו בקורס, ויפורטו מנגנונים מולקולריים שבעזרתם וירוסים משתלטים על תאים וגורמים למחלה. בקורס יתוארו גם וירוסים הגורמים למגפות משמעותיות שהאנושות חוותה, ביניהם HIV, נגיף השפעת, ונגיף הקורונההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמיקרוביולוגיה (04552580)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00