tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2553   קב': 01פילוסופיה של הביולוגיה לביולוגיים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר כהן-ענבר שנישיעורד12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00