חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2553-01
שם הקורס פילוסופיה של הביולוגיה לביולוגיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר שני כהן-ענברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shaniin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מאריסטו ועד דארווין ומעבר, הקורס יעסוק בניתוח מושגים מרכזיים בתחומים המארגנים את הדיון והמחקר הביולוגי.
בארבעת השבועות הראשונים, לאחר הקדמה על הפילוסופיה של המדע ושל הביולוגיה, נדון בפילוסופית הטבע של אריסטו ובגלגוליה עד המהפכה המדעית. בארבעת השבועות שלאחר מכן, נדון בפילוסופיות הטבע של רנה דקארט ופרנסיס בייקון ונבדוק היכן עמדה הביולוגיה ביחס לוויכוח שבין האמפיריציסטים לרציונליסטים. בדיוננו זה, נראה איך עולות שאלות שהעסיקו ומעסיקות את הפילוסופיה של הביולוגיה מאז ועד היום, מה עומד בין החי לדומם, האם אפשר להעמיד את הביולוגיה על הכימיה והפיסיקה, וכיצד החלו החיים. נבחן את האירועים שעיצבו את השיטה המדעית הנוהגת במדעי החיים ואת הפולמוס הביולוגי שנוצר בעקבות תמונות המיקרוסקופ הראשונות. את המחצית השנייה של הקורס נתחיל עם פילוסופית הטבע של עמנואל קאנט, נבדוק את ההתרחשויות בזירה הביולוגית של אותה תקופה, את התורשה של ז'אן-בטיסט דה לאמארק ואת היחס לקבוע ולמשתנה בתקופת המסעות הגדולים. משם נדלג אל "מוצא המינים" (וכתבים אחרים) של צ'ארלס דארווין כדי לברר את השלכות העומק שלו על הביולוגיה ועל החשיבה המדעית בכלל, ונסיים את הקורס עם הסינתזה האבולוציונית המודרנית ועם הדיון בה בעשורים האחרונים. כאן, נערוך ניתוח של מושג התורשה (כולל מושג הגן); אדפטציה וברירה טבעית ברמות שונות; חוקים, מודלים ומנגנונים בביולוגיה; מושגי הפונקציה והמטרה; מושג האורגניזם והאינדיבידואליות הביולוגית; מושג המין הביולוגי; ומושג האינפורמציה בביולוגיה.


הרכב צין סופי: 70% בחינה, 30% נוכחות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00