tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2535   קב': 01אבולוציה של חוליתנים : היבטים נבחרים באנטומיה משווה, מבנה ותפקוד
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מאירי שישיעור ומעבדהשרמן102א12:00-16:00 א'
שיעור ומעבדהמוזיאון הטבע001ב12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00