חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2535-01
שם הקורס אבולוציה של חוליתנים : היבטים נבחרים באנטומיה משווה, מבנה ותפקוד
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' שי מאיריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: uncshai@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 12:00-16:00
בניין שרמן חיים
חדר 102
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין מוזיאון הטבע
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

9 מעבדות של שלוש או ארבע שעות ו-10 שיעורים של שעתיים: 52 שעות, 4 נקודות
ניתן ללמוד את הקורס ב', או ג' (או בתואר שני) ללא דרישות קדם. תלמידי המסלול לאקולוגיה ואבולוציה יכולים ללמוד את הקורס כבר בשנה א'

הקורס ניתן אחת לשנתיים (יתקיים בחורף 2022-2023 ? אך לא ב 2023-2024)

רוב הקורסים בפקולטה עוסקים ברמות ארגון נמוכות מאוד (מולקולרית, תאית) או גבוהות מאוד (אורגניזמית ומעלה) ומעט מאוד עוסקים ברמת הביניים: איברים ומערכות איברים. קורס חולייתנים עוסק באורגניזם השלם וכן באיבריו ויחידות התפקוד הפונקציונליות שלהם ומגשר את הפער הזה. זהו למעשה הקורס היחיד בפקולטה שעוסק באנטומיה של בעלי חוליות. כיוון שבני אדם הם בעלי חוליות מובן שהקורס רלבנטי עבור, ופחות או יותר היחיד בו נלמדת בפקולטה, אנטומיה אנושית (עם זאת הקורס אינו מיועד ויאכזב את מי שמחפש זווית רפואית ללימודי אנטומיה. הקורס לא מתאים למי שרוצה להיות רופא\ה כשתהיה\יהיה גדול\ה. אנו לומדים על אנטומיה של האדם רק כדי כשהם מדגימים היטב אנומיה של יונקים או של חולייתנים בכלל). הרצאות והמעבדות בקורס כוללות שלושה היבטים עיקריים: מגוון ביולוגי ואבולוציה של בעלי חוליות, המבנה הבסיסי של מערכות הגוף בחולייתנים, ובחינה השוואתית של השתנותן של מערכות אלו לאורך ההיסטוריה האבולוציונית של החולייתנים. נסקור את הקבוצות העיקריות של חולייתנים לאורך האבולוציה שלהם ב-550 מיליון השנים האחרונות, בדגש על השתלשלות אבולוציונית והדמיון מחד גיסא לעומת ההבדלים בין הקבוצות מאידך גיסא.
הדגש הוא על אנטומיה משווה, השתלשלות אבולוציונית, וההתאמה של המבנה לתפקוד. כל מערכת נסקרת מיחידת הפונקציה הבסיסית, עד הארגון של יחידות הפונקציה לאיברים השונים, מיקום האיברים בגוף, והשינויים בתפקוד האיברים בהקשר של סביבות חיים שונות והתנהגות בעלי החיים. המעבדות להכרה מעשית של מערכות הגוף יתמקדו באנטומיה משווה (בין קבוצות חולייתנים שונות) ובקשר בין מבנה לתפקוד (מורפולוגיה פונקציונלית). במסגרת הקורס יהיו שיעורים בכיתה ומעבדות. במעבדות יעבדו הסטודנטים בקבוצות קטנות (6-8 אנשים) עם מדריכים צמודים. הסטודנטים יעבדו בזגות וכל זוג ינתח מספר בעלי חיים במהלך הקורס (אין חובה לנתח, אבל מי שלא מנתח\ת תחבור\יחבור לבן\בת זוג שעושה כן).
הקורס כולל תשע מעבדות בנות שלוש (4 מעבדות) או ארבע שעות (5 מעבדות) ועשרה שיעורים בני שעתיים (סה"כ 52 שעות, 4 נקודות זכות). לפי הפירוט הבא:


מס' מה תוכן שעות
1 מעבדה מיתרנים, דגים (חסרי לסתות, סחוס וגרם) ? מגוון ביולוגי 3
2 מעבדה כריש: עיכול, מין ושתן 4
3 מעבדה כריש: לב מערכת הדם והנשימה 3
4 מעבדה ניתוח עוף 4
5 מעבדה ניתוח יונק 4
6 מעבדה אנטומיה של מערכות הגוף 4
7 מעבדה הכרת השלד 3
8 מעבדה פילוגנזה של השלד 3
9 מעבדה מורפולוגיה פונקציונלית 4
1 שיעור מוצא החולייתנים פליאונטולוגיה ואנטומיה 2
2 שיעור דגים: אבולוציה ומגוון ביולוגי 2
3 שיעור מערכות הגוף 2
4 שיעור אבולוציה של טטרפודים מדגים 2
5 שיעור דו חיים בני ימינו, אבולוציה של אמניוטים 2
6 שיעור זוחלים אז והיום 2
7 שיעור עופות 2
8 שיעור יונקים 2
9 שיעור מורפולוגיה פונקציונלית: תנועה 2
10 שיעור מורפולוגיה פונקציונלית: תזונה 2


שימו לב שחלוקת השעות על-פני שבועות הסמסטר אינה שוויונית.


הרכב הציון:
בחנים במסגרת כל מעבדה (20 נקודות), הערכת מדריך על העבודה במעבדה (20 נקודות), מבחן סופי (60 נקודות)לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםזואולוגיה (04551569)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00