tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0452-3123   קב': 01מעבדה חישובית - כלים בביואינפורמטיקה
מדעי החיים/מחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לנדר יאןשיעורשרמן009א13:00-15:00 ב'
פרופ' מירוז איתי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00