tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0431-3380   קב': 01אקולוגיה התנהגותית
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לוטם ארנוןשיעורמ' סמולרש103ב11:00-14:00 ב'
ד"ר שפיגל אור
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00