חזרה

סילבוס

מספר קורס 0431-3380-01
שם הקורס אקולוגיה התנהגותית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר לזואולוגיה
מרצה פרופ' ארנון לוטםצרו קשר
מרצה ד"ר אור שפיגלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lotem@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בסנר-זואולוג , חדר: 207
צור קשר דוא"ל: orrspiegel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 306
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 11:00-14:00
בניין סמולרש - מדעי החיים
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס ניתן באנגלית
האקולוגיה התנהגותית עוסקת בנקודת המפגש שבין אקולוגיה, אבולוציה, והתנהגות, ומנסה להבין את הערך האדפטיבי של ההתנהגות תוך דגש על חקר בעלי החיים בסביבתם הטבעית ושילוב גישות ניסוייות, השוואתיות, ותיאורטיות (מודלים של אופטימיזציה ותורת המשחקים האבולוציונית). הקורס יציג את עקרונות האקולוגיה ההתנהגותית תוך סקירת הממצאים העדכניים בתחום.

ראשי הפרקים:
סלקציה אקולוגיה והתנהגות, בחינת השערות באבולוציה של התנהגות, התנהגות כלכלית וקבלת החלטות בבעלי חיים, מרוצי חימוש ויחסי טורף-נטרף, תחרות על משאבים ותורת המשחקים האבולוציונית, חיים בקבוצה, רביה זוויגית ובחירת בן זוג, טיפול הורי וקונפליקט הורים-צאצאים, אסטרטגיות זיווג ורבייה, אלטרואיזם ושיתוף פעולה, תקשורת בין בעלי חיים והאבולוציה של סיגנלים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00