tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0421-3815   קב': 01מידול מערכות ביולוגיות
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אלדר אביגדורשיעורבריטניה006א09:00-12:00 ב'
פרופ' נחמן יפתח
פרופ' שפרינצק דוד
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00