tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0411-3122   קב': 01מעבדה חישובית - תכנות בשפת Python לביולוגים
מדעי החיים/בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזו
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הדני לילךשיעור ותרגילשרמן009ד16:00-19:00 ב'
פרופ' מירוז איתי
מר בגה דרר
מר קמפינסקי אהרון
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00