tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0411-3122   קב': 01מעבדה חישובית - תכנות בשפת Python לביולוגים
מדעי החיים/בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזו
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בגה דררשיעור ותרגילשרמן009ד16:00-19:00 ב'
פרופ' הדני לילך
פרופ' מירוז איתי
מר קמפינסקי אהרון
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00