tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ד (2023/2024)
מספר קורסשם קורס
1110-4734   קב': 01טיפול במצבי דחק וחרדה אצל מבוגרים באמצעות כלים מעולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ורשביאק איילשיעורעבודה סוציאל152ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00