tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ד (2023/2024)
מספר קורסשם קורס
1110-4557   קב': 01סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טרטקובסקי איבגנישיעורד10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1110-4557   קב': 02סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טרטקובסקי איבגנישיעורעבודה סוציאל127ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00