tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ד (2023/2024)
מספר קורסשם קורס
1110-4406   קב': 01הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו בפרקטיקה
עבודה סוציאלית/ביה"ס לעבודה סוציאלית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שי שריתשיעורעבודה סוציאל125ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00