tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0687-9246   קב': 01סנסקריט שנה ב':"להיכן שהולך חסר המזל לשם מגיעות הצרות"הגיוגרפיה ושירה של בהרתריה
רוח/לימודי מזרח אסיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פלד רפאלשיעורכיתות דן דוד102א10:00-12:00 ב'
שיעורכיתות דן דוד211ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00