tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0687-9211   קב': 01הינדי שנה ב' וג'- מסע להיסטוריה והתרבות של צפון הודו
רוח/לימודי מזרח אסיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותרגילכיתות דן דוד212א12:00-14:00 ב'
שיעור ותרגילכיתות דן דוד212ג12:00-14:00 ב'
שיעור ותרגילכיתות דן דוד212ה12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00