tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0687-4542   קב': 01יפנית קלאסית למחקר אקדמי
רוח/לימודי מזרח אסיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי-יממורי מיקהסמינרגילמן260ה14:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00