tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0687-1681   קב': 01יפנית שנה א'- חלק ב'
רוח/לימודי מזרח אסיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר סרור יוסףשיעור ותרגילכיתות דן דוד209א10:00-12:00 ב'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרגילכיתות דן דוד209ב08:00-10:00 ב'
שיעור ותרגילכיתות דן דוד209ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0687-1681   קב': 02יפנית שנה א'- חלק ב'
רוח/לימודי מזרח אסיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר סרור יוסףשיעור ותרגילכיתות דן דוד210א16:00-18:00 ב'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרגילכיתות דן דוד211ב12:00-14:00 ב'
שיעור ותרגילכיתות דן דוד211ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00