tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0659-5155   קב': 01שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה
רוח/היסטוריה ופילוסופיה של המדעים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר הרץ גלשיעורגילמן307ב16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00