tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0491-6000   קב': 01שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיה
מדעי החיים/מחלקה לנוירוביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אשרי אוריסמינרשרמן632ג10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00