tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0491-4999   קב': 01סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה
מדעי החיים/מחלקה לנוירוביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פנקס קרמרסקי רוניתסמינרשרמן002ה15:00-16:00 א'
פרופ' פרנקל דן
פרופ' פנקס קרמרסקי רוניתסמינרשרמן003ה15:00-16:00 ב'
פרופ' פרנקל דן
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00