tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0491-3867   קב': 01דג זברה כמודל במחקר ביורפואי
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/מחלקה לנוירוביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גוטהילף יואבשיעורבריטניה006ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00