tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0491-3618   קב': 01הבסיס המולקולרי והסטולוגי של מחלות מוח ניווניות באנשים
מדעי החיים/מחלקה לנוירוביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרנקל דןשיעורבריטניה013ד14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00