tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3898   קב': 01סיורים להכרת חרקים בישראל
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דורצ'ין נטעסיור ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00