tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3832   קב': 01פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורשרמן002ב10:00-12:00 ב'
פרופ' מוניץ אריאל
פרופ' נוימן דרורית
פרופ' פרנקל דן
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00