tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3686   קב': 01אימונולוגיה כללית מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מאיו ליאורשיעור ומעבדהמ' סמולרש103א14:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00