tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3563   קב': 01ביוטכנולוגיה של מיקרו אצות
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יעקובי יפתחשיעורבריטניה006ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00